II miejsce w Diamentach Forbesa 2019

Wydarzenia
27.02.2019

W tegorocznej edycji prestiżowego rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw „Diamenty Forbsa”, PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. zajęła drugie miejsce na Podkarpaciu. Spółka zdobyła wyróżnienie w kategorii firm z przychodem powyżej 250 mln zł, awansując o jedną pozycję w stosunku do roku ubiegłego. 

Rankingi Diamentów Forbesa powstaje w oparciu o dane wywiadowni gospodarczej Bisnode. Wyniki zostały ustalone za pomocą szwajcarskiej metody uwzględniającej takie składowe jak wyniki finansowe w latach 2013 – 2017, wartość majątku firmy i jej wiarygodność płatnicza.

Diamenty Forbsa  to publikowane od 2007r. zestawianie najlepiej rozwijających się firm w Polsce. Laureaci wyłaniani są na podstawie składanych do KRS sprawozdań finansowych. Ze względu na wysokość przychodu uzyskanego ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym dzieli się ich na trzy kategorie:

-  małe firmy z przychodem od 5 do 50 mln zł;

- średnie firmy z przychodem od 50 do 250 mln zł;

- duże firmy z przychodem powyżej 250 mln zł.

W tym roku w zestawianiu znalazło się łącznie 49 firm z Podkarpacia w tym 27 w kategorii od 5 do 50 mln zł, 16 w kategorii od 50 do 250 mln zł, 6 w kategorii powyżej 250 mln zł.

Wręczanie wyróżnień odbywa się podczas regionalnych Gal Diamentów Forbesa.