1. OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

Obecnie nie ma aktywnych ogłoszeń dla akcjonariuszy.

2. KAPITAŁY SPÓŁEK

AUTOPART SA
Suma kapitału Spółki: 40 612 926,09 zł, w tym kapitał zakładowy 205 000 zł

PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o
Suma kapitału Spółki:  40 172 525,57 zł, w tym kapitał zakładowy 39 200 zł

 

3. STRATEGIA PODATKOWA

Strategia podatkowa PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. - dokument do pobrania
Strategia podatkowa AUTOPART SA -dokument do pobrania

 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2022