Akcjonariat spółki AUTOPART SA

  1. Jacek Bąk  posiada  5 073 500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł
  2. Monika Bąk  posiada 4 000 000 akcji o wartości nominalnej 1,00  zł