1. OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

Obecnie nie ma aktywnych ogłoszeń dla akcjonariuszy.

2. KAPITAŁY SPÓŁEK

AUTOPART SA
Suma kapitału Spółki: 47 075 585,09 zł, w tym kapitał zakładowy 205 000 zł

PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o
Suma kapitału Spółki:  45 047 805,38 zł, w tym kapitał zakładowy 39 200 zł

 

3. STRATEGIA PODATKOWA

Strategia podatkowa PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. - Plik do pobrania
Strategia podatkowa AUTOPART SA Plik do pobrania

 Data aktualizacji: 21 grudnia 2023