OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "AUTOPART" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30.09.2020 r. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd spółki pod firmą "AUTOPART" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Mielcu (dalej: Spółka), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kwiatkowskiego 2A, 39-300 Mielec, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "AUTOPART" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21.10.2020 r. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd spółki pod firmą "AUTOPART" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Mielcu (dalej: Spółka), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kwiatkowskiego 2A, 39-300 Mielec, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.