Razem możemy przyczynić się do ochrony przyrody!

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, firma AUTOPART prowadzi zbiórkę zużytych akumulatorów, które są przechowywane i magazynowane zgodnie z przepisami prawa. Następnie przekazywane są prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych akumulatorów, gdzie poddawane są procesowi recyklingu.

Aby ograniczyć do minimum zanieczyszczenie środowiska tego typu odpadami, zorganizowaliśmy na terenie całej Polski punkty zbiórki zużytych akumulatorów. Ich adresy podane są w naszych kartach gwarancyjnych. Odbieramy od klientów akumulatory kwasowo-ołowiowe także innych firm, nie tylko AUTOPART. W przypadku większej ilości istnieje możliwość indywidualnego odbioru akumulatorów, wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką firmy.

Wprowadzone do obrotu akumulatory oznaczone są symbolem selektywnego zbierania oraz symbolem chemicznym Pb, co oznacza, że produkt zawiera wagowo powyżej 0,004% ołowiu i poddawany jest procesowi recyklingu.

Prowadzimy skup zużytych akumulatorów w ilościach hurtowych.

Zapraszamy do współpracy!

Recykling i ochrona środowiska

Zobacz etapy recyklingu
w AUTOPART

  1. AUTOPART produkuje akumulatory i dostarcza je do sklepów
  2. Sklepy dostarczają nowy produkt klientowi
  3. Klient, kupując nowy akumulator, oddaje zużyty
  4. Sklepy zbierają zużyte akumulatory i oddają je do firmy AUTOPART
  5. AUTOPART przyjmuje zużyte akumulatory i przekazuje je do huty
  6. Dzięki recyklingowi ołów ze zużytych akumulatorów jest prawie w 100% odzyskiwany
  7. Huta dostarcza ołów do firmy AUTOPART

Twoje postępowanie ma ogromne znaczenie!