Razem możemy przyczynić się do ochrony przyrody!

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, jesteśmy zobowiązani:
1. Przyjąć nieodpłatnie akumulatory samochodowe kwasowo- ołowiowe od użytkownika końcowego.
2. Przy sprzedaży nowego akumulatora przyjąć nieodpłatnie od kupującego zużyty akumulator kwasowo-ołowiowy w liczbie co najmniej takiej, jak liczba kupowanych przez niego nowych akumulatorów.
3. Pobrać od kupującego nie będącego przedsiębiorcą opłatę depozytową w wysokości 30 zł za sztukę potwierdzić jej pobranie na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej, gdy kupujący nie dostarczy zużytego akumulatora kwasowo - ołowiowego w momencie zakupu nowego;
4. Zwrócić pobraną opłatę depozytową w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora kwasowo - ołowiowego i potwierdzić jej zwrot na dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.
Podstawą zwrotu opłaty depozytowej jest dostarczenie zużytego akumulatora kwasowo - ołowiowego;
5. Adresy punktów zbiórki zużytych akumulatorów, podane są na stronie internetowej www.autopart.pl/dystrybucja

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.79 poz.666 art.54.p.1-5, art. 55 p.1. z późniejszymi zmianami)

 

Prowadzimy skup zużytych akumulatorów w ilościach hurtowych.

Zapraszamy do współpracy!

Recykling i ochrona środowiska

Zobacz etapy recyklingu
w AUTOPART

  1. AUTOPART produkuje akumulatory i dostarcza je do sklepów
  2. Sklepy dostarczają nowy produkt klientowi
  3. Klient, kupując nowy akumulator, oddaje zużyty
  4. Sklepy zbierają zużyte akumulatory i oddają je do firmy AUTOPART
  5. AUTOPART przyjmuje zużyte akumulatory i przekazuje je do huty
  6. Dzięki recyklingowi ołów ze zużytych akumulatorów jest prawie w 100% odzyskiwany
  7. Huta dostarcza ołów do firmy AUTOPART

Twoje postępowanie ma ogromne znaczenie!