Zapytania ofertowe

PPUH AUTOPART sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. Dostawa
mieszarki laboratoryjnej.
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Postępowanie ofertowe
toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 ze zm.) tj. w sposób celowy,
oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

PLIKI DO POBRANIA https://we.tl/t-bj2tO64RS6

 

PPUH AUTOPART sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. Dostawa
form odlewniczych.
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Postępowanie ofertowe
toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 ze zm.) tj. w sposób celowy,
oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

PLIKI DO POBRANIA https://we.tl/t-zQIfMx6EDk

 

 

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa pieca do topienia ołowiu wraz z montażem
i uruchomieniem.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Postępowanie ofertowe
toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 ze zm.) tj. w sposób celowy,
oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

Pliki do pobrania: https://we.tl/t-YBLyFK7uQE