AUTOPART członkiem Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Wydarzenia
15.03.2021

Dołączyliśmy do samorządowej organizacji, której celem jest wspieranie rozwoju przemysłu metali nieżelaznych oraz ich recykling. Członkami Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu są firmy, które w swojej działalności produkcyjnej i usługowej wykorzystują potencjał i możliwości wykorzystania metali nieżelaznych. Organizację wspierają naukowo uczelnie wyższe oraz instutyty naukowo - badawcze i inne organizacje branżowe.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu powstała w 1995 roku. Główne zadania Izby skupione są wokół wspierania jej członków w zakresie reprezentacji interesów wobec administracji unijnej, państwowej i samorządowej. Izba ma swój udział we współtworzeniu regulacji prawnych, opracowuje ekspertyzy i analizy branżowe, a także organizuje szereg konferencji i szkoleń. Ponadto, zajmuje się promocją znaczenia recyklingu metali oraz wspiera rozwój tej gałęzi przemysłu w Polsce.