Co zrobić ze zużytymi bateriami?

Blog
27.03.2018

Zużyte baterie należą do kategorii odpadów niebezpiecznych ze względu na metale ciężkie, środki toksyczne i inne związki, których wpływ na człowieka nie jest obojętny. Skład baterii jest różny i oddziałuje bardziej lub mniej, dlatego powinniśmy zbierać je wszystkie i oddawać do wyspecjalizowanych punktów.

Baterie jednorazowe szybko się zużywają, a ich odzyskanie lub przetworzenie jest możliwe tylko dzięki wyselekcjonowaniu odpadów. Należy pamiętać o oddzielaniu baterii, składowaniu ich w pudełku lub woreczku, a następnie na wrzuceniu ich do specjalnych pojemników. Zużyte baterie są segregowane i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane.

W AUTOPART zbieramy baterie w kilku miejscach naszej fabryki - tak, by każdy naturalnie napotykał na swojej codziennej drodze pojemniki na baterie. Pełne pudełka oddajemy do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Mielcu. Podczas ostatniej imprezy rowerowej ELIMINATOR AUTOPART MIELEC wyeliminowaliśmy z Mielca aż 72 kg baterii, które przynieśli mieszkańcy miasta! Dziękujemy!