Komunikat o wyborze wykonawcy systemu

Inwestycje
15.02.2018

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr 1 na dostawę systemu do Zarządzania produkcją w ramach planowanego do realizacji projektu pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium Elektrochemicznego w przedsiębiorstwie PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 2.1 ,,Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw’’ w ramach II Osi priorytetowej: ,,Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I’’. ” przedstawiła spółka Quantum Qguar sp. z o.o.

...