Pożegnanie Jacka Bąka, założyciela i współwłaściciela AUTOPART

Wydarzenia
12.08.2022

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej śp. Jacka Bąka, Prezesa Zarządu firmy PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej AUTOPART SA za udział w mszy świętej, intencje, modlitwę i każde słowo wsparcia. Tak liczne słowa otuchy i ciepłe wspomnienia tylko potwierdzają, że odszedł od nas człowiek dobry, mądry i szlachetny. 

Jacek Bąk z zawodu był inżynierem mechanikiem. Ukończył studia na kierunku Technologia i Budowa Maszyn na Politechnice Krakowskiej.  Karierę zawodową rozpoczął w Ośrodku Badawczo -Rozwojowym WSK PZL Mielec gdzie pracował jako konstruktor. W 1982 roku założył własne przedsiębiorstwo które obecnie zalicza się do czołowych producentów akumulatorów w UE.

Jacek Bąk był wizjonerem obdarzonym niezwykłą intuicją biznesową, człowiekiem, który słowo „rozwój” odmieniał przez wszystkie przypadki i nauczył tej filozofii wszystkich z którymi pracował.

Z Mielcem związany był przez całe swoje życie, pomagał i wspierał liczne projekty, organizacje i instytucje. W 2000 roku został wybrany Mielczaninem Roku a 19 lat później otrzymał od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medal za Długoletnią Służbę przyznawany za wybitne osiągnięcia na arenie działalności zawodowej.

Jacek Bąk był jednym z inicjatorów i sygnatariuszy powstania Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce. Przez wiele lat  aktywnie działał jako członek zarządu tego Stowarzyszenia. Współpracował z uczelniami  i instytutami naukowymi - w tym z Komitetem Badań Naukowych i Radą Naukową Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.

 

Jacek Bąk był wspaniałym mężem, ojcem i dziadkiem. Od 40-tu lat z sukcesem prowadził firmę angażując w jej rozwój i funkcjonowanie członków swojej rodziny. Dzięki takim działaniom, doświadczeniu oraz wysokim kwalifikacjom Zarządu obu spółek wchodzących w skład grupy AUTOPART, zapewniona jest kontynuacja  działalności firm na dotychczasowych zasadach.