System do cyrkulacji elektrolitu

Inwestycje
09.06.2017

Mocno rozwijamy część produkcji, w której formowane są akumulatory. Uruchomiliśmy system do formacji oparty o ciągłą cyrkulację elektrolitu z łączną wymianą jego gęstości podczas procesu formacji. Proces ten integruje kilka operacji, które do tej pory były realizowane na osobnych węzłach produkcyjnych.

Niezaprzeczalne korzyści to:

  • Krótki czas formacji. Redukcja czasu do 80% w porównaniu do procesów standardowych. Formacja dla niektórych typów wynosi nawet do 8 godzin. W wyjątkowych przypadkach umożliwia nam to bardzo szybką realizację zamówień

  • Optymalne uformowanie elektrod – proces formacji odbywa się przy ciągłej cyrkulacji elektrolitu o niskiej gęstości, który pod koniec procesu jest wymieniany automatycznie na elektrolit o zadanej gęstości, co zapewnia najlepsze przemiany elektrochemiczne.

  • Wysoka jakość procesu – elektrolit jest przygotowany i nadzorowany przez wysokiej klasy zintegrowany układ do mieszania (elektrolit jest produkowany bezpośrednio w urządzeniu ze stężonego kwasu siarkowego). Otrzymujemy elektrolit o precyzyjnie ustalonych i powtarzalnych wartościach temperatury i gęstości.
  • Zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowiska i pracowników - zamknięty cykl produkcyjny pozbawiony emisji do otoczenia

  • Pełna kontrola procesu dzięki systemowi wizualizacji i kompleksowemu rejestrowaniu danych

    EFEKT: Osiągnięcie powtarzalnych parametrów akumulatora i wysoka trwałość eksploatacyjna