Uczestnicy Podkarpackiej Akademii Motoryzacji praktykują w AUTOPART

Wydarzenia
12.07.2022

AUTOPART bierze udział w projekcie „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” (PAMISZ II), którego inicjatorami są Województwo Podkarpackie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz klaster Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. W ramach trójstronnej współpracy młodzież z technicznych szkół średnich ma szansę na praktyczną naukę zawodu w firmach z branży automotive, zrzeszonych w klastrze.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach o profilu motoryzacyjnym oraz dopasowanie edukacji do potrzeb i wymagań rynku pracy.
Projekt realizowany będzie do 30 września 2023 r. , a w jego ramach AUTOPART współpracuje z Zespołem Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. W pierwszym etapie przyjęto trójkę stażystów, którzy będą współpracować z zespołami informatyków i automatyków.

-Naszym wspólnym zadaniem jest zmodernizowanie programu nauczania zawodu Technik Programista. Chcielibyśmy, aby młodzież zauważyła, jak zdobyte podczas nauczania umiejętności, mogą przełożyć się na prawdziwą pracę. Przy okazji uczestnicy programu sprawdzą swój poziom wiedzy i umiejętności, dowiedzą się w jakim punkcie swojego rozwoju są i co jeszcze muszą przyswoić – mówi Marta Pietras z działu HR AUTOPART, która koordynuje współpracę w projekcie.

W całym projekcie PAMISZ II bierze udział 250 uczniów i 32 nauczycieli z czterech szkół średnich o profilu motoryzacyjnym.

 

***
Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – klaster zrzeszający ponad 30 firm z branży motoryzacyjnej, mających swoje siedziby lub fabryki na terenie województwa podkarpackiego. Klaster współpracuje także z uczelniami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesowego. W ramach klastra działają tematyczne think tanki, których zadaniem jest wypracowanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń firm członkowskich.