W gronie Ambasadorów Polskiej Gospodarki

Wydarzenia
24.05.2023

23 maja w Warszawie przyznano wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych Firm działających na rynkach zagranicznych. Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki zorganizowało Business Centre Club, a honorowy patronat objął Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny w Brukseli. 

AUTOPART otrzymał wyróżnienie w kategorii Marka Europejska. Nagrodę z rąk prezesa BCC dr Jacka Goliszewskiego odebrała Agnieszka Włoszczyna, PR Manager AUTOPART. Firma jest obecna w niemal wszystkich krajach europejskich, sprzedając akumulatory produkowane w Polsce. Rocznie na rynki całego świata trafia 65% akumulatorów AUTOPART. 10 lat temu firma otrzymała to wyróżnienie w kategorii Partnera Firm Zagranicznych będąc wowóczas na początku swojej drogi do rozwoju eksportu. 

Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki ma charakter ogólnopolski i niekomercyjny. Jego zadaniem jest wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej na m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wyróżnienie w jednej z 6 kategorii: 

Eksporter

– wyróżnienie dla firm promujących polską gospodarkę przede wszystkim przez eksport wyrobów lub usług.

Firma Globalna

– wyróżnienie dla firm, które realizują inwestycje na rynku europejskim i na innych kontynentach, stając się podmiotami działającymi w wymiarze światowym.

Kreator Rozwiązań XXI Wieku

– wyróżnienie dla firm o wysokim stopniu innowacyjności, promujących polską gospodarkę przez ofertę własnych nowatorskich produktów lub usług jeszcze dotychczas w świecie nie oferowanych.

Marka Europejska

– wyróżnienie dla firm, których działalność biznesowa jest bardzo dobrze znana w Europie i kojarzona już nie tylko z Polską, ale z najlepszymi jakościowo wyrobami lub usługami europejskimi.

Najwyższa Jakość

– wyróżnienie dla firm, wyróżniających się na swoim rynku wysokimi standardami w działalności biznesowej, nieustępującymi najwyższym jakościowym standardom branżowym.

Partner Firm Zagranicznych

– wyróżnienie dla firm, które promują polską gospodarkę przez działalność biznesową podejmowaną wspólnie z firmami zagranicznymi na terenie naszego kraju lub poza granicami Polski.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym firmom i dziękujemy Kapitule BCC za docenienie naszych starań w rozwój marki i eksportu.